WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.01


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.02.12


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2018.02.16


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2018.02.19


Zmieniony załacznik nr 2a - wersja edytowalna


2018.02.22


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2018.03.02


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2018.03.07


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2018.03.12


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2018.03.19


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2018.03.20


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ
Załącznik w wersji edytowalnej


2018.03.23


Informacja z otwarcia ofert


2018.05.09


Rozstrzygnięcie pakiety nr 2,5 i 7
Uniewaznienia pakietu nr 4


2018.05.10


Rozstrzygnięcie pakietu nr 1


2018.06.04


Rozstrzygnięcie pakietu nr 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych