WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.15


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.11.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacjia SIWZ


2017.11.24


odpowiedzi i modyfikacjia SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy po zmianach


2017.11.27


odpowiedzi i modyfikacjia SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2017.11.30


Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2017r.


2018.09.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu nr 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych