WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.10.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.11.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.11.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.11.16


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.11.16


Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załacznik nr2 do SIWZ


2017.11.22


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2017.11.28


Informacja z otwarcia ofert


2017.12.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 3
Uniewaznienie pakietu nr 2


2017.12.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 5


2018.01.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 4


2018.01.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 6


2018.01.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych