WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


„Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz modernizacja instalacji odgromowej” Etap I.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.07.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.08.07


Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych