WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.06.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia - word2014.07.01


Odpowiedzi na zapytania


2014.07.11


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych