WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w ŁodziData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.05.22.


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załącznik nr 2 - excell


2014.05.23.


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2014.05.26.


Odpowiedzi na pytania


2014.05.27


Odpowiedzi na pytania


2014.05.30


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2014.06.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych