WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.09.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.09.23


Ogłoszenie BZP - Zmiana
zmiana SIWZ


2013.09.24


143 odpowiedzi + zmiana SIWZ


2013.10.15


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych