WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na usługi: pogwarancyjnej kompleksowej 4-letniej pełnej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 i pogwarancyjny 4-letni serwis platformy sprzętowej systemu AGFA CR w zakresie przeglądów technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word


2013.08.05


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2013.08.08


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana SIWZ


2013.08.08


Zmiana SIWZ


2013.08.13


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych