WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyrobów do terapii nerkowej w postaci: elektrod do kruszenia kamienia nerkowych i naboi do CO2 do aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.24


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - wersja edytowalna


2013.08.09


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 2.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych