WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.05.28


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia -word
Załacznik nr 1a -excell2013.06.04


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.06.06


Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.01


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.07.01


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 2, 3, 6, 7, 8 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych