WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę materiałów hydraulicznych oraz materiałów budowlanych do bieżących modernizacji oddziałów dla WSS
im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.26


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 3 - wersja edytowalna


2013.04.26


Zmiana ogłoszenia


2013.05.08


modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.06.05


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.06.04


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 3, 6, 8 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


  2013.06.06


  Informacja o powtórzeniu czynności w zakresie pakietów nr 3


  2013.06.06


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych pakiety nr 3


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych