WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami, kart SIM i zestawów głośnomówiących, oraz zapewnienie mobilnego dostępu do internetu dla 6 numerów wraz z dostawą 6 fabrycznie nowych modemów dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.03.26


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word


2013.04.04


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2013.04.15


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.19


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedzi na pytania
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2013.04.23


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2013.05.21


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych