WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.03


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 01.10.2018 r.


2018.10.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik JEDZ


2018.10.22


Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia


2018.11.08


Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia


2018.11.20


Informacja z otwarcia ofert


2018.12.14


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych