WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

23.07.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.07.2018r.


25.07.2018r


SIWZ
JEDZ


01.08.2018r


SIWZ (wpisane daty)


07.08.2018r


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ


10.08.2018r


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


10.08.2018r


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ


24.08.2018r


Zmiana SIWZ


29.08.2018r


Informacja z otwarcia ofert


30.08.2018r


Unieważnienie


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych