WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.04.16


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.04.2018r


2018.04.17


SIWZ


2018.05.21


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Odpowiedzi
Zmienione załączniki


2018.06.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik


2018.06.19


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.27


Rozstrzygnięcie pakiet nr 4


2018.08.10


Rozstrzygnięcie pakiet nr 1


2018.09.14


Rozstrzygnięcie pakiet nr 2
Uniewaznienie pakietu nr 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych