WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

16.04.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 13.04.2018r opublikowane 17.04.2018r


17.04.2018r


21 ZP 18 specyfikacja istotnych warunków zamówienia


28.05.2018r


Informacja z otwarcia ofert


24.07.2018r


Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów nr 2 i 10 - 93.1.1


20.09.2018r


Rozstrzygnięcie pakiety nr 1, 3-9


28.09.2018r


Rozstrzygnięcie pakietu nr 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych