WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

19.03.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 16.03.2018r


20.03.2018r


SIWZ


25.04.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik


26.04.2018r


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik


27.04.2018r


Odpowiedzi na pytania


08.05.2018r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


14.05.2018r


Informacja z otwarcia ofert


25.07.2018r


Uniewaznienie pakietów nr 2,3,5


10.08.2018r


Rozstrzygnięcie pakietów nr 4,8,10,11


04.09.2018r


Rozstrzygnięcie pakietów nr 1,6,7
Unieważnienie pakietu nr 9


05.09.2018r


Unieważnienie pakietu nr 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych