WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 02.03.2018r


2018.03.06


SIWZ


2018.04.12


SIWZzmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Zmienuione załączniki


2018.04.13


Odpowiedzi na pytania


2018.04.25


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Zmenione załaczniki wersja edytowalna


2018.04.26


Zmiana ogłoszenia


2018.04.27


Odpowiedzi na pytania


2018.05.14


Informacja z otwarcia ofert


2018.07.03


Uniewaznienie pakiety nr 1-4,5-9


2018.07.27


Uniewaznienie pakiet nr 10


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych