WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.05


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 02.02.2018 r.
SIWZ


2018.03.12


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.03.20


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


2018.03.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


2018.04.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedź na pytanie


2018.04.12


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.04.13


Odpowiedź na pytanie


2018.04.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedź na pytanie


2018.04.20


Odpowiedź na pytanie


2018.04.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedź na pytanie
Zmianiony załacznik


2018.05.16


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.06


Rozstrzygnięcie pakiet nr 6


2018.07.25


Unieważnienie pakietów nr 1,5,7,8,9,11,13,15


2018.08.10


Rozstrzygnięcie pakietów nr 2,12,14,17


2018.09.05


Rozstrzygnięcie pakietu nr 4


2018.09.10


Rozstrzygnięcie pakietu nr 16
Unieważnienie pakietu nr 10


2018.10.18


Unieważnienie pakietu nr 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych