WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w ŁodzData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.01.24


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 22.01.2018r.
SIWZ


2018.03.01


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
SIWZ


2018.03.12


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.13


Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie pakietu nr 5 na podstawie art. 93.1.1


2018.07.24


Wybór najkorzystniejszej oferty p. 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych