WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w ŁodzData Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.12.11


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 07.12.2017r.
SIWZ


2018.01.19


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.02.02


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.02.07


Odpowiedzi na pytania


2018.02.21


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.22


Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie w związku z błędną nazwa Wykonawcy - oferta nr 4


2018.03.22


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2-93.1.4


2018.06.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 21


2018.07.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,27,29
i unieważnieniu postępowania 93.1.4 - p.9 i 93.1.1p.26 i 28


2018.07.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 25


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych