WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.13


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 09.11.2017r.
SIWZ


2017.12.08


Odpowiedzi na pytania


2017.12.20


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki
Stan majatkowy


2018.01.10


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 5-8
Uniewaznienie pakietów 1-3


2018.03.01


Uniewaznienie pakietu 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych