WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.08.02


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 31.07.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.11


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik wersja edytowalna


2016.09.12


Zmiana SIWZ
Zmiana ogłoszenia


2016.09.15


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Załacznik nr 2a w wersji edytowalnej


2016.09.27


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2016.10.09


Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.10.2017r


2018.01.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak nr 11,12


2018.01.31


Uniewaznienie pakiet nr 8


2018.02.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2018.02.19


Unieważnienie pakiety nr 2,4,5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych