WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.07.2017r.


2017.08.11


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2017.08.24


Odpowiedzi na pytania


2017.09.01


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.11.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 7, 12, 17


2017.11.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 19


2017.12.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 15


2018.01.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 2


2018.01.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 1,3,4,5,8,10,10A,11,16,18,20,21,22,23,24
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietów 9, 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
Postępowanie unieważnione w zakresie pakietu 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5


2018.02.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - PAKIET 6


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych