WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.06.01


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 29.05.2017r
SIWZ


2017.07.07


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ


2017.07.13


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
sytuacja majątkowa


2017.07.20


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmienione załączniki do SIWZ - wersja edytowalna


2017.07.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.08.10


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.09.27


Informacja o unieważnieniu postępowania zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp pakiet nr 6 i 7


2017.10.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


2017.10.16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp pakiet nr 3


2017.10.17


Informacja o unieważnieniu postępowania zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp pakiet nr 5


2017.10.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp pakiet nr 2 i 4


2017.11.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp pakiet nr 8


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych