WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.03.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 24.03.2017r


2017.03.28


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.04.27


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.05.16


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.05.29


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.06.23


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ + odpowiedzi


2017.07.04


odpowiedzi


2017.07.11


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.07.17


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.01.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak. 31


2018.03.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak. 10, 26, 27


2018.03.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak. 1,4,7,13,16,21,22,23,24,25,28,29,30,32
Uniewaznienie pakietów nr 2,3,6,7,9,11,12,15,17,18,19,20


2018.04.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak. 5, 8, 14


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych