WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.02.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 13.02.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.03.15


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik nr 2A do SIWZ


2017.03.20


Odpowiedzi na pytania cz. II


2017.03.23


Odpowiedzi na pytania cz. III


2017.03.27


Odpowiedzi na pytania cz. IV


2017.04.03


Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.03.2017 r.


2017.08.28


Informacja o wyborze najkorzystniejsdzej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie pakietu 2,14,16,18 oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu 7B.


2017.09.11


Zawiadomienie o złożeniu odwołania


2017.09.14


Informacja o wyborze najkorzystniejsdzej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie pakietu 3,4B,7,7A,9,10,11,15,17 oraz unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie pakietu 20.


2017.09.15


Informacja o wyborze najkorzystniejsdzej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie pakietu 1,4A,5,6,8,12,13,19


2017.09.20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie pakietu 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych