WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.02.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 30.01.2017r


2017.02.06


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.03.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.03.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.04.04


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2017.04.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmienione załączniki - wersja edytowalna


2017.04.28


Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp


2017.05.12


Uniewaznienie pakiety nr 2 i 13


2017.08.10


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pakiet nr 3


2017.08.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych