WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.04.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 15.04.2016r


2016.04.20


SIWZ


2016.04.21


SIWZ-word
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.05.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2016.05.20


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2016.05.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2016.06.13


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2016.07.05


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 11, 17, 33, 49 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


  2016.08.19


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 18


  2016.09.05


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 30


  2016.09.13


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 28


  2016.09.21


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 5, 22, 23


  2016.09.27


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
  Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 43 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


  2016.10.04


  Zamawiający informuje, iż powraca do etapu oceny ofert w zakresie pakietu nr 10, 41 w przedmiotowym postępowaniu.


   2016.10.07


   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 10


   2016.10.14


   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 14


   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych