WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę gazów medycznych, laboratoryjnych, technicznych, dzierżawa zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.02.16


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.02.19


SIWZ


2016.03.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.03.21


Odpowiedzi na pytania


2016.03.23


Zmiana SIWZ


2016.03.24


Zmiana SIWZ


2016.04.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


2016.04.25


Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, w zakresie Pakietu nr 5, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych