WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.02.12


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.02.18


SIWZ
SIWZ wersja edytowalna
załącznik nr 2 edytowalny


2016.03.16


zmiana ogloszenia
216 ZP 15 MODYFIKACJA SIWZ I
załącznik nr 2 edytowalny po zmianie


2016.04.05


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA


2016.07.14


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W
ZAKRESIE PAKIETÓW NR
1A,5,7,9,9A,12,14,15,19A,21,23,24,24A,26,36,49,54,56,57,58,59


2016.07.14


UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA Z ART. 91 UST. 1 PKT. 1
W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1B, 17, 19B, 44 ORAZ
93.UST. 1 PKT. 7 W ZAKRESIE PAKIETU NR 47


2016.07.21


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETÓW
NR 1,2,3,4,6,10,11,13,16,18,19,20,25,29,30,31,33,34,
37,38,39,40,41,42,45,46,48,50,51,53,55


2016.07.21


UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA Z ART. 91 UST. 1 PKT. 7
W ZAKRESIE PAKIETU 27


2016.07.25


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETÓW
NR 8,22,28,32,35,43,52


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych