WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.01.28


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.01.29


SIWZ- pdf
SIWZ-word
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.03.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.03.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmienione załączniki - wersja edytowalna


2016.03.17


Zmiana ogłoszenia


2016.04.01


Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik - wersja edytowalna


2016.04.08


sprostowanie


2016.11.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 146,83-88,122,143-150,153-154,156,40,45,120,121


2016.11.30


Powrót do czynności w zakresie pakietu nr 142


2016.11.30


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 142


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych