WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.01.26


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.01.28


SIWZ-pdf
SIWZ-wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.04.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych