WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowy pogwarancyjny 4 letni serwis aparatu naczyniowego Integris Allura XPer FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 oraz nagrywarką Inturis DICOM recorder dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.01.22


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 22.01.2016r.


2016.01.27


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.02.24


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ


2016.02.29


Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 24.02.2015 r.
Zmieniony wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ - sprostowanie


2016.03.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych