WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego - rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.01.21


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.01.26


SWIZ-pdf
SIWZ - wersja edytowalna
Załacznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.03.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.03.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.03.11


Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załacznik nr 2 po zmianie


2015.04.01


Postępowanie w zakresie pakietu nr 1,3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2016.04.21


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 2


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych