WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.01.18


Ogłoszenie o zamówieniu


2016.01.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2016.02.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.03.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.03.18


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.04.13


Postępowanie w zakresie pakietu nr 4, 8 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    2016.06.17


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych