WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.12.10


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 10.12.2015r.


2015.12.15


Zmiana ogłoszenia
SIWZ-pdf
SIWZ-wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersji edytowalnej


2015.12.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersji edytowalnej


2016.01.20


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.01.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2016.02.04


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2016.02.19


Odpowiedź na pytanie


2015.03.17


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 4
Postępowanie w zakresie pakietu nr 1,2,3,9 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


2015.04.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 8 i 10
Postępowanie w zakresie pakietu nr 5,6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1
Postępowanie w zakresie pakiet nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
Postępowanie w zakresie pakiet nr 11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych