WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.12.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do TED w dniu 02.12.2015r.


2015.12.07


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.12.21


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2016.01.12


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2016.01.15


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2016.01.21


Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych