WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.11.05


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 05.11.2015r. opublikowane w dniu 10.11.2015r.


2015.11.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.11.25


Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2015.12.02


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu


2015.12.18


Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


    2015.12.29


    Zawiadomienie o złożeniu odwołania zgodnie z art. 185 ust. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych