WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.10.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 14.10.2015r


2015.10.19


SIWZ- pdf
SIWZ-word
Załącznik nr 2 -excell


2015.12.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.12.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2015.01.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 3
Postępowanie w zakresie pakietu nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


2016.01.28


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiet nr 1,2,5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych