WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.09.30


Ogłoszenie o zamówieniu


2015.10.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.10.06


zmiana ogłoszenie


2015.10.23


zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Załącznik nr 2 po zmianach - wersja edytowalna


2015.11.06


odpowiedzi na pytania do siwz


2015.11.10


odpowiedzi na pytania do siwz
zmiana ogłoszenie


2015.11.23


Informacja o unieważnieniu pakietów nr 2 i 7 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 - pakiet nr 1,3,6


2015.12.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 - pakiet nr 4 - 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych