WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu laparoskopowo – urologicznego dla Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.09.07


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 07.09.2015 r.


2015.09.10


Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia


2015.09.17


Zmiana SIWZ


2015.09.29


Zmiana SIWZ


2015.10.13


Odpowiedzi na pytania


2015.10.16


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2015.10.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych