WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania aktualizacji dokumentacji po Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.06.19


Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 19.06.2015r.


2015.06.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2015.06.26


zmiana SIWZ
zmiana ogloszenia


2015.08.20


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych