WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzetu medycznego i materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.04.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 23.04.2015r


2015.04.28


SIWZ - pdf
SIWZ - wersja edytowalna


2015.05.08


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna


2015.06.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2015.06.09


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2015.06.10


Zmiana SIWZ


2015.06.12


Zmiana SIWZ


2015.06.19


Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów nr 5 i 8


  2015.06.29


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie Pakietów 4 i 10


  2015.07.15


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych