WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.03.20


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 20.03.2015r.


2015.03.25


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna
Załacznik nr 2 - wersja edytowalna


2015.04.28


Zmiana ogłoszenia
ZMiana SIWZ


2015.05.08


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2015.05.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.05.15


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.05.18


Odpowiedzi na pytania


2015.06.22


Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów nr 1,6,8,9,12,15
Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w zakresie pakietu nr 13


  2015.07.17


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 pakiety nr 3,5,7,10,11,14


  2015.09.11


  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 pakiety nr 2,4


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych