WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2015.01.16


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano w dniu 16.01.2015r


2015.01.21


SIWZ - pdf
SIWZ - word
Załacznik nr 2 i 2a


2015.01.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.02.05


Zmiana SIWZ


2015.02.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.03.04


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ


2015.03.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2015.03.12


Odpowiedzi na pytania


2015.05.18


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiety nr 1-3,5,6,8,9,15
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający uniewaznił przedmiotowe postępowanie w zakresie pakietu nr 14


2015.05.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiety nr 7 i 13
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający uniewaznił przedmiotowe postępowanie w zakresie pakietu nr 4 i 10


2015.06.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiety nr 11


2015.07.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 - pakiety nr 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych