WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy mikrosfery do ładowania lekiem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.12.24


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 24.12.2014r.


2014.12.29


SIWZ - pdf
SIWZ-word
Załacznik nr 2 -excell


2015.02.02


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2015.02.27


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2015.03.23


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych