WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.10.17


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dn. 17.10.2014r.


2014.10.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-word
Załacznik nr 2 -excell


2014.11.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2014.11.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
zmodyfikowany załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2014.12.09


Odpowiedzi na pytania do SIWZ


2015.01.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 61


2015.01.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 40


2015.01.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 26, 27, 55


2015.02.09


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 8


2015.02.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 60


2015.02.24


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 21 22 i 56


2015.02.24


Zamawiający powrócił do etapu oceny ofert w zakresie pakietu nr 21


2015.02.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 21


2015.03.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1


2015.03.11


Zamawiający powrócił do etapu oceny ofert w zakresie pakietu nr 46


2015.03.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 46


2015.03.12


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietu nr 52


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych