WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych
w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.03.13


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.03.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.04.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.04.28


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.05.15


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.05.27


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.06.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


2014.06.12


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2014.06.17


Zmiana SIWZ


2014.09.03


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3.


    2014.10.01


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1
    w zakresie pakietów nr 4 - 13


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych