WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.02.05


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 05.02.2014r.


2014.02.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word
Załącznik nr 2 - excell


2014.03.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZMieniony Załącznik nr 2 - excell


2014.03.10


Zmiana ogłoszenia
Zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.04.25


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietów:
- nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4,
- nr 6 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,


    2014.05.12


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych